Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

12.31. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

31.decembris

Vai ir iedomājams, ka mīlestība,

kas vieno Dievu ar

12.30. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

30.decembris

Jēzus ceļš veda gar kādu muitas māju.

Tur sēdēja

12.29. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

29.decembris

Un kad Jēzus bija izgājis uz ceļa,

kāds vīrsViņam

12.28. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

28.decembris

Kad Jēzus uzzināja,

ka Jānis apcietināts

un ievietots cietumā,

12.27. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

27.decembris

Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī,

lai Tas taptu velna

12.26. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

26.decembris

Tanī laikā

Jēzus devās

no Galilejas

pie Jordānas upes,

12.25. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

25.decembris

Tauta,kas staigā tumsībā,

ieraudzīs spožu gaismu.

Pār cilvēkiem, kas

12.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

24.decembris

Iesākumā bija Vārds,

un Vārds bija Dievs.

Dievs

12.23. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

23.decembris

Kad eņģeļi

ganus bija atstājuši,

tie sarunāja iet

12.22. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

22.decembris

Ap to pašu vietu

laukā bija gani,

kas naktī

12.21. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

21.decembris

Tanī laikā ķeizars Augusts pavēlēja,

no visiem valsts rajoniem

12.19. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

19.decembris

Dievs sūtīja Savu eņģeli (ziņnesi)

Gabriēlu uz Galilejas pilsētu

12.18. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

18.decembris

Bet redzēdams daudz farizejus

(stingri dievbijīgās brālības locekļus)

un

12.17. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

17.septembris

Trīsdesmit gadus vēlā Jānis Kristītājs

darbojās un sprediķoja

12.16. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds!

16.decembris

Šī ir tā dziesma, ko Cakarija ,

Jāņa

Powered by WordPress