12.24. Ikvienam – ikdien, ir vajadzīgs Dieva Vārds! 

24.decembris

Iesākumā bija Vārds,

un Vārds bija Dievs.

Dievs bija pirms pasaules sākuma.

Viss, ko mēs par Dievu zinām,

viss, ko mēs redzējām un apzinājām, bija Dievā.

Dievs bija mīlestība un radošs spēks,

un Kristus, mūsu Kungs, bija pie Viņa.

Viss radies caur Kristu – Dieva Muti.

Bez Viņa nekas nav radies,

ne mazākais sīkums šinī pasaulē.

Viņā bija dzīvība – Dieva dzīvais spēks,

kas radīja cilvēku, viņa sirdi un viņa sirdsapziņu,

viņa ķermeni un garu.

Cilvēks varēja redzēt un apzināt ,kas bija Dievs.

Kristus,Dieva gaisma,

spīdēja tumsībā – pasaulē –,

bet tumsība neizprata,

ka Tas bija Dievs,

un pasaule to neuzņēma.

Viņš bija patiesā Gaisma,

Gaisma no mūžīgās, mīlošās Dieva sirds,

Gaisma katram cilvēkam, kas nāk šjā pasaulē, –

Gaisma , kas tam grib rādīt,

no kurienes viņš nāk un kurp iet.

Viņš bija pasaulē, –

Viņš, kas par sevi sacīja:

Es esmu Gaisma!

Viņš kā mājas saimnieks nāca Savā mājā,

bet, kas tajā dzīvoja, Viņu neuzņēma. –

Bet tos, kuri Viņu uzņēma,

kas Viņu pazīst un mīl,

Viņš darīja par Dieva bērniem.

Jāņa 1:1-12

Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. 2 Tas bija iesākumā pie Dieva. 3 Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. 4 Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. 5 Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. 6 Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. 7 Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. 8 Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. 9 Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. 10 Viņš bija pasaulē, un pasaule caur Viņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina. 11 Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. 12 Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam,

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress