Dieva Vārds katrai gada dienai

31.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs (Kol. 3:15).

Kristus

30.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi (1. Pēt. 5:8).

Ceļš, kurā

29.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Jūs, vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām

28.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai.”‘

Sievas, pakļaujieties saviem vīriem, tā piederas saskaņā ar Kungu* (Kol.

27.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku izklīst taviem

26.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts (Mt. 24:13).

25.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Dievs mums ir Dievs, kas var mums palīdzēt. Dievs Tas

24.augusts – K.O.Rozeniuus “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kas tic uz Viņu, Viņa vārdā dabū grēku piedošanu (Ap.

23.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava

22.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu.. Es iedēstīšu Savu

21.augusts – K.O. Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Kungs, Tu zini visas lietas, Tu zini, ka es tevi

20.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet, kad laiks bija piepildīts, tad Dievs sūtīja Savu Dēlu,dzimušu

19.augusts – K.O.Rozeniuss – “Dieva Vārds katrai gada dienai”

Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē,

18.augusts – K.O.Rozeniuss “Dieva vārds katrai gada dienai”

Un pāri visam tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības

09.aprīlis Dieva Vārds katrai gada dienai K.O.Rozeniuss

9. aprīlis

Lai nāk Tava valstība (Mt. 6:10).

Šai lūgšanā

Powered by WordPress