Kontakti un darba laiks: kam vaicāt par kristību, iesvēti, laulībām, koncertiem 

Pie kā vērsties Svētā Jāņa baznīcā?

Garīgā aprūpe: draudzes mācītāji.
Svētdarbības: kristības, iesvētība, laulības u. tml. – draudzes mācītāji.
Par tikšanās laiku ar mācītāju, par pieejamo svētdarbību laiku lūdzam vaicāt un pieteikties sarunai Kancelejā (kontakti zemāk, tālrunis 25635565).
Dievkalpojumu un koncertu laiki (kad kas notiek?): lūdzam interesēties Kancelejā (kontakti zemāk, tālrunis 25635565).


Koncertu organizācija baznīcā Latvijas un ārvalstu mūziķiem, koriem un grupām, izmaksas un nosacījumi: draudzes priekšnieks (kontakti zemāk).
Draudzes telpu, Svētā Jāņa baznīcas zāles noma, īre: draudzes priekšnieks.
Restaurācija, remontdarbi, kultūras vērtību izpēte, kultūras un mākslas projekti: draudzes priekšnieks.
Kristīgā centra Bēvuļēni noma, vasaras nometnes Bēvuļēnos: pārzine R. Galanska (skat. Bēvuļēnu lapu) vai draudzes priekšnieks.


Mācītāju pieņemšanas laiki, saziņa ar mācītājiem

Mācītājs Ingus Dauksts

 • pieņem otrdienās, 14:00 – 19:00
 • tālr. 26430769, e-pasts: ingus.dauksts@gmail.com

Mācītājs Juris Zariņš

 • pieņem iepriekš vienojoties par laiku
 • tālr. 29463652, e-pasts: jzarins@gmail.com

Mācītājs Gints Graudiņš

 • pieņem piektdienās no 14:00–19:00 (iepriekš vienojoties)
 • tālr. 25556914, e-pasts: gints.graudins@gmail.com

Draudzes KANCELEJAS DARBA LAIKS un saziņa

Kancelejai

 • Kancelejas mob. tālrunis 25635565 (LMT)
 • e-pasts: janabaznica@gmail.com

KANCELEJAS DARBA LAIKS un adrese

 • Atvērts OTRDIENĀS  10:00 – 14:00 un CETURTDIENĀS 14:00–19:00
 • Atvērts SVĒTDIENĀS pirms un pēc svētdienas dievkalpojuma (no 10:00–12:00), ja paredzama garāka saruna, lūdzam iepriekš vienoties par tikšanos
 • PIRMDIENA ir BRĪVDIENA, kanceleja ir slēgta.
 • Svētā Jāņa draudzes kancelejas, pasta un piegādes adrese: Jāņa iela 7, Rīga, LV-1050.
 • Ieeja kancelejā no Jāņa ielas 7 caur dārza vārtiņiem, pirmais stāvs.
 • Nota Bene! Svētā Jāņa draudzes juridiskā adrese – dokumentiem: Skārņu iela 24, LV-1050, Rīga, Latvija.

Draudzes priekšnieks

Draudzes priekšnieks Kārlis Graudiņš

 • pieņem birojā Jāņa ielā 7, par tikšanās laiku iepriekš vienojoties;
 • tikšanās citā laikā pēc norunas;
 • mobilais tālrunis 26483360

Draudzes diakonija

Diakonijas vadītāja pieņem Kancelejā trešdienās no 12:00 – 13:00

Draudzes koris, Muzikālā daļa

Muzikālās daļas un kora vadītāja Ilze Reine, ērģelniece

tālrunis, e-pasts: lūdzu vaicāt kancelejā

Powered by WordPress