Dieva žēlastība un cilvēku piedošana

Dieva_zjeelastiiba_un cilveeku_piedoshana-130920

Mt 18:21-35
Tad Pēteris, piegājis pie Viņa, sacīja: "Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan

Mīlestība pret pirmo un pēdējo

Mīlestība_pret_pirmo_9.02.2020. Mt 20:1-16 (Jaunais tulkojums) “Debesu valstība ir līdzīga nama saimniekam, kurš agri no rīta izgāja nolīgt strādniekus savā vīnadārzā.  Vienojies

Kristība Dievam un mums

Kristiiba_Dievam_un_mums12.01.2020. Mt 3:13-17 (jaunais tulkojums) Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jardānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu.  Bet Jānis viņu

Mēs, Dieva cilts

Dievkalpojums ģimenēm ar maziem bērniem. Mēs, Dieva cilts 24.12.2019. Lk 2:1-20 (jaunais tulkojums) Tajās dienās nāca cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē.  Šī pirmā pierakstīšana notika

Nest pienācīgus atgriešanās augļus

Nest_pienācīgus_8.12.2019. Mt 3:1-12 Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja Jūdejas tuksnesī:   “Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir klāt.”   Par viņu Kungs caur pravieti Jesaju ir

Pieņem Tēvs

Pienjem_Teevs_Savaa_101119 Lk 20:27-38 (te no jaunā tulkojuma) Tad pienāca kādi saduķeji – tie noliedz augšāmcelšanos – un viņam jautāja:  “Skolotāj, Mozus mums rakstīja: ja kādam nomirst brālis,

Celies un ej!

Celies_un_ej_131019 Lk 17:11-19 Un notika ceļā uz Jeruzālemi, Viņš gāja vidū caur Samariju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi

Celt savu katedrāli

Celt_savu_katedraali040819 Lk. 12:13-21 Altāra lasījumi - Māc. 1:2,12-14,2:18-23; Kol.

Mīlestība uz Dievu un tuvāko

Mīlestība_uz_Dievu un_140719 Lk. 10:25-37 Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Viņu kārdinādams, sacīja: "Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?"  Bet

Akmens ir novelts

Akmens_ir_novelts 21.04.2019. Mk. 16:1-8 Kad sabata diena bija pagājusi, Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte, un Salome nopirka smaržīgas zāles, lai ietu un svaidītu Jēzu.  Nedēļas pirmajā dienā rīta

Powered by WordPress