Rīgas Svētā Jāņa draudzes rekvizīti 

Rīgas Svētā Jāņa draudzes rekvizīti

RĪGAS SVĒTĀ JĀŅA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE (Rīgas Svētā Jāņa draudze)

Reģ. nr. / PVN maksātāja Nr. LV 90000166676

Juridiskā adrese: Rīga, Skārņu iela 24, LV1050 (NB! šo adresi lūdzam norādīt rēķinos u.c. dokumentos)

Piegādes adrese: Rīga, Jāņa iela 7 (draudzes kanceleja pirmajā stāvā)

Draudzes konti:

SEB banka   LV08UNLA0002000701903

SWEDBANKA LV64HABA0551033007189

Powered by WordPress