M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

12.31. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 31.decembris

Tiešām labums un žēlastība mani pavadīs visu mūžu, un es

12.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30.decembris

Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par

12.29. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 29.decembris

Patiesi liels ir noslēpums: Viņš ir skatīts miesā. (1. Tim.

12.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 28.decembris

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs

12.27. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 27.decembris

Bet, kad atspīdēja Dieva, mūsu Glābēja, laipnība un mīlestība cilvēkiem.

12.26. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 26.decembris

Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem sacīts par

12.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25.decembris

Bet eņģelis uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, es jums

12.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24. decembris

Kristus dzimšanas svētki

Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa

12.22. Mārtiņa Luter Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 22. decembris

Mēs sludinām Kristu, krustā sisto, kas ir Dieva spēks un

12.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai diena, 21.decembris

Ir atspīdējuši žēlastībā, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs,

12.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20. decembris

Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka Viņš devis

12.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,19.decembris

Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt Jēzu,

12.18. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 18.decembris

Un viņa vārds, kā to sauks, būs: Tas Kungs mūsu

12.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17.decembris

Nabagiem tiek sludināta prieka vēsts. Mt. 11: 5

12.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16.decembris

Kaut kur atskanēja sauciens: “ Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu,

Powered by WordPress