M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

08.13. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 13.augusts

Daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt Viņam, dzirdējuši sievas vārdus...

08.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12.augusts

Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos.. 1.Kor. 4:7

08.11. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 11.augusts

Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas

08.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10.augusts

Viņš tiem deva varu pār nešķīstiem gariem. Mt. 10:1

08.09. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai. 9.augusts

Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas Evaņģēliju.

08.08. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8. augusts

Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Ps.

08.07. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 7.augusts

Bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst.

08.06.Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 6.augusts

Viņa pie Manis ir padarījusi labu darbu. Mt. 26:10

08.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu Apceres katrai dienai, 5.augusts

Dievs stāv vareno sanāksmē, Viņš tiesas kungiem tur tiesu. Ps.

08.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4.augusts

Kas tic, nepaliks kaunā! (Jes.28:16)

Ticība ir pavisam kas

08.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3. augusts

Nāks stunda, kad tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to

08.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2.augusts

Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet

08.01. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 1.augusts

Un ikviena dvēsele, kas neklausīs šim Pravietim, tiks izdeldēta no

07.31. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 31.jūlijs

Jēzu, piemini mani, ka Tu nāksi Savā valstībā! (Lk. 23:42)

07.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30.jūlijs

Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat,

Powered by WordPress