M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

01.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 12. janvāris

Bauslības gals ir Kristus; Viņā iegūst taisnību ikviens, kas tic.

01.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11. janvāris

Tagad es visu to uzskatu par zaudējumu [..] uzskatu to

01.10. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 10. janvāris

Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas aizved

01.09. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 9. janvāris

Ja jūs Mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši Manu Tēvu.

01.08. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8. janvāris

Un kārdinātājs piestājās pie Viņa un sacīja: "Ja Tu esi

01.06. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 6. janvāris

Mūsu Kunga Atspīdēšanas diena

Tad tie atvēra savas mantas un

01.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5. janvāris

Elija bija cilvēks, līdzīgs mums, bet lūgdams lūdza, lai lietus

01.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 4. janvāris

Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs

01.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3. janvāris

Mūsu Tēvs Debesīs. (Mt. 6:9)

Kaut arī jūtu un

01.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2. janvāris

Atdari man acis, lai es skaidri saredzu Tavas bauslības brīnuma

Powered by WordPress