Meklēsim Rakstos

30.04. Meklēsim Rakstos

3439. Kad   apustuļi sludināja par Kristu tikai jūdiem?  Atbilde:

29.04. Meklēsim Rakstos

3411. Ko izraisīja baznīcas vajāšana Jeruzalemē pirmajā gadsimteni? Atbilde:

28.04. Meklēsim Rakstos

3261. Cik reizes un par ko brīnījās Kristus? Atbilde: Mt. 8:10, Mk.6:6,

27.04. Meklēsim Rakstos

3559. Vai drīkst zīlēt kafijas biezumos, ar kārtīm, pēc zvaigznēm ,

26.04. Meklēsim Rakstos

Cik un kādas Evaņģēlija nodaļas sastāv vienīgi no Jēzus Kristus

24.04. Meklēsim Rakstos

3485. Kuri Dieva kalpi tika izglābti no nāves grozā? Atbilde: 2.Moz.2:3,

23.04. Meklēsim Rakstos

3485. Kuri Dieva kalpi tika izglābti no nāves grozā? Atbilde: 2.Moz.2:3,

22.04. Meklēsim Rakstos

3455. Kuras pilsētas iedzīvotājiem cits nekas nerūpēja kā dzirdēt ko jaunu? Atbilde:

21.04. Meklēsim Rakstos

3452. Vai apustulis Pāvils izmantoja savas pilsoņa tiesības vai tās ignorēja? Atbilde:

20.04. Meklēsim Rakstos

3374. Cik cietumsargu notiesāja Hērods par apustuļa Pētera pazušanu no cietuma? Atbilde:

19.04. Meklēsim Ralstos

3449. Kurā pilsētā Pāvils izkratīja savas drēbes, bet vēlāk tajā pilsētā

18.04. Meklēsim Rakstos

3447. Kāpēc radās sarūgtinājums apustuļa Pāvila un Barnabas starpā? Atbilde:

17.04. Meklēsim Rakstos

3476. Kad un kāpēc pēc apustuļa Pāvila teiktajiem vārdiem sinedrijs sašķēlās

16.04. Meklēsim Rakstos.

Par ko  Pāvilu Filipos iemeta cietumā un priekš kam?  Atbilde:

15.04. Meklēsim Rakstos

3437 Kādi bija apustuļa Pētera pirmie vārdi, kad viņš iegāja Kornēlija

Powered by WordPress