Meklēsim Rakstos

14.04. Meklēsim Rakstos

3435. Kā sauca mācekli, ko apustulis Pēteris uzmodināja no mirušiem un

13.04.Meklēsim Rakstos

3434. Kas bija starpnieks starp apustuļiem un tarsieti Saulu pēc viņa

12.04. Meklēsim rakstos

3434. Kas bija starpnieks starp apustuļiem un tarsieti Saulu pēc viņa

11.04. Meklēsim Rakstos

3432. Kādā valodā atskanēja balss no debesīm, kad Sauls bija ceļā

10.04. Meklēsim rakstos

 3426. Kā sejas izstaroja redzamu gaismu? Atbilde: MT. 17:1,2  2.Moz. 34:30  Ap.d.

21.04. Meklēsim Rakstos

3452. Vai apustulis Pāvils izmantoja savas pilsoņa tiesības vai tās ignorēja? Atbilde:

09.04.Meklēsim Rakstos

3163 Par ko brīnījās Poncijs Pilāts, kad tas Viņu

08.04.Meklēsim Rakstos

3199

Kas pārdeva patiesību par Kristus augšāmcelšanos par naudu?

Atbilde:Mt.28:11-15

07.04.Meklēsim Rakstos

3229.

Kad un kāpēc Pilāts un Herods tapa draugi?

Atbilde:

06.04.Meklēsim Rakstos

3216.

Kas pirmais pavēstīja ļaudīm par Kristus augšāmcelšanos?

Atbilde:Mt.28:1-7

05.04.Meklēsim Rakstos

3210.

Kuras atslēgas ir Kristum un kuras atslēgas Viņš

04.04.Meklēsim Rakstos

.3208.

Kristus pie krusta ir uzvarēts vai uzvarējis?

Atbilde:Jņ.atkl. 3:21,

03.04.Meklēsim Rakstos

3165.

Vai Pilāts ir vainīgs Dieva priekšā ka atdeva

29.03.Meklēsim Rakstos

3048

Kad Kristus rīkojās sašutis?

Atbilde: Mt.21:10-14

27.03.Meklēsim Rakstos

3047.

Kad Kristus jāja pa ceļu noklātu ar drēbēm

Powered by WordPress