Meklēsim Rakstos

06.03.Meklēsim Rakstos

3043

Ar kādu jautājumu pie Kristus vērsās rakstu mācītāji un

05.03.Meklēsim Rakstos

.2956

Ko Kristu nosauca par Savu māti un Saviem brāļiem?

04.03.Meklēsim Rakstos

2940

Par ko sevi apzinājās Jānis Kristītājs attiecībā ar Kristu?

03.03.Meklēsim Rakstos

3017.

Cik maizes un zivju bija mācekļiem, kad Kristus paēdināja

02.03.Meklēsim Rakstos

3059

Kurus cilvēkus Kristus aizliegs Sava Tēva priekšā?

Atbilde:

01.03.Meklēsim Rakstos

3322.

Kā ar vienu vārdu var izteikt Bauslības piepildījumu?

28.02.Meklēsim Rakstos

3320

Pēc kādiem augļiem var atpazīt patiesos Dieva bērnus?

27.02.Meklēsim Rakstos

3309.

Dieva nazis Viņa vīnkoku dārzā nodara sāpes

26.02.Meklēsim Rakstos

3293

Kādās četrās dažādās augsnēs krīt Dieva Vārds?

Atbilde: Mt.

25.02.Meklēsim Rakstos

3009.

Ko atbildēja Jēzus Kristus Jānā mācekļiem par gavēni?

Atbilde:Mt.9:14-17,

24.02.Meklēsim Rakstos

3040.

Kas saņēma dziedināšanu no Kristus bez Viņa atļaujas?

Atbilde:Mk.5:24-34

23.02.Meklēsim Rakstos

3033.

Kas darījis vairāk priekš Kristus : Sīmanis, kas uzaicināja

22.02.Meklēsim Rakstos

2963.

Kuri Kristus apustuļi bija brāļi pēc miesas?

Atbilde:

21.02.Meklēsim Rakstos

3030

Kāpēc Dievs sauc pie Sevis vispirms bēdīgos un grūtsirdīgos?

19.02.Meklēsim Rakstos

.3173.

Kas gavilēja: ”Gods Dievam augstībā un miers virs zemes!”?

Powered by WordPress