Meklēsim Rakstos

26.03.Meklēsim Rakstos

3067.

Kas notika, kad Kristus kāpa lejā no EĻĻas kalna?

25.03.Meklēsim Rakstos

3059.

Ko Kristus aizliegs Sava Tēva priekšā?

Atbilde: Mt.10:33

24.03.Meklēsim Rakstos

3064.

Kad un kur ļaudis gribēja Kristu ar varu iecelt

22.03.Meklēsim Rakstos

3405.

Kurā pilsētā zemestrīces laikā cietumsargs nožēloja grēkus un tika

21.03.Meklēsim Rakstos

3399

Kas iziet no grēcinieka sirds?

Atbilde: Mk.7:20-23

20.03.Meklēsim Rakstos

3435.

Kura dievbijīga vīra lūgšanas Dievs uzklausīja tad, kad

19.03.Meklēsim Rakstos

3342

Kā Dievam nav?

Atbilde:Rom.2:11, Sal.8:8, 5.Moz.32:4, 1Jņ.1:5, Ebr. 4:5,

16.03.Meklēsim Rakstos

3416.

Kas jāatstāj garīgi augošam kristietim?

Atbilde: Jēk.1:21,

15.03.Meklēsim Rakstos

3421.

Kam jābūt gataviem katru brīdi?

Atbilde: Mt.24:44

13.03.Meklēsim Rakstos

3236.

Kurš grēcinieks vairāk mīl To Kungu?

Atbilde:Lk.7:40-43

12.03.Meklēsim Rakstos

3250.

Ko kādam cilvēkam vispirms Dievs prasīja iedot, bet

10.03.Meklēsim Rakstos

3260

Kas, būdams pats nabadzīgākais, izrādījās pats devīgākais?

Atbilde: Mk.12:41-44

09.03.Meklēsim Rakstos

3131

Kurš ir apģērbts skaistāk un greznāk nekā Salamans?

Atbilde:

08.03.Meklēsim Rakstos

3056

Kas ir piepildījis bauslību?

Atbilde:Mt.5:17-26

07.03.Meklēsim Rakstos

.3012

Cik cilvēku Kristus savā zemes dzīves laikā uzmodināja no

Powered by WordPress