Meklēsim Rakstos

18.02.Meklēsim Rakstos

3150.

Ko mums māca Kristus līdzība par farizeju un muitnieku,

17.02.Meklēsim Rakstos

3134.

Kas jādara tiem, kas sākuši ticēt Kristum, lai atzītu

16.02.Meklēsim Rakstos

3133.

Kristus neaizliedza nomētāt ar akmeņiem laulības pārkāpēju.Kāpēc tad viņas

15.02.Meklēsim Rakstos

3125.

Ar kādu lūgumu Marijas māsa Marta vērsās pie Kristus?

14.02.Meklēsim Rakstos

3105

Mt.16:18 Jēzus Kristus nosauc Sīmani Pēteri par klinti, uz

13.02.Meklēsim Rakstos

3106.

No kura laika Kristus sāka atklāt Saviem mācekļiem, ka

12.02.Meklēsim Rakstos

3071.

Kas ir mans tuvākais?

Atbilde: Lk.10:29-37

11.02.Meklēsim Rakstos

3039.

Ko atbildēja Jēzus farizejiem, kas pārmeta Viņam, ka Viņš

10.02.Meklēsim Rakstos

3073.

Kas sagāna cilvēku?

Atbilde: Mt.15:11

09.02.Meklēsim Rakstos

3062.

Kas un kam pielika vārdu „Boanagres”?

Atbilde:Mk.3:16-17

08.02.Meklēsim Rakstos

3061.

Kad visa pilsēta lūdza Kristu, lai Viņš aizietu no

07.02.Meklēsim Rakstos

3045.

Kā balsi un ko Tā teica mācekļiem Apskaidrošanas kalnā?

06.02.Meklēsim Rakstos

.3224.

Kurš putns apustulim Pēterim atgādināja par Viņa grēku ?

05.02.Meklēsim Rakstos

3174.

Kur Jaunajā Derībā Mozus bija kopā ar Kristu, bet

04.03.Meklēsim Rakstos

3100

Kad un kur Kristus staigāja pa ūdens virsu?

Atbilde:

Powered by WordPress