05.02.Meklēsim Rakstos 

3174.

Kur Jaunajā Derībā Mozus bija kopā ar Kristu, bet Vecajā derībā – Kristus ar Mozu.

Atbilde: Lk.9:28-32,1.Kor.10:4

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress