Mārtiņa Lutera Lielais Katehisms 

Mārtiņš Luters

LIELAIS KATEHISMS

KRISTĪGS, SVETĪGS UN VAJADZĪGS PRIEKŠVĀRDS (1530), UZTICAMA UN NOPIETNA DR. MĀRTIŅA LUTERA PAMĀCĪBA VISIEM KRISTIEŠIEM, IT SEVIŠĶI MĀCĪTĀJIEM UN SLUDINĀTĀJIEM, LAI TIE IK DIENAS CENTĪGI MĀCĪTOS KATEHISMU – VISU SVĒTO RAKSTU ĪSU KOPSAVILKUMU UN VIENMĒR TO ARĪ MĀCĪTU.

Powered by WordPress