Kā uzzināt? 

Par visu varat uzzināt vairāk sadaļās – Kalendārs, Publikācijas, Draudzes dzīve

Savas domas un jautājumus varat izteikt Diskusijās

Lasīšanai atradīsit - M.Lutera Mazo katehismu un citus luterisma rakstus, kā arī Jāņa baznīcas vēsturi

Lai laulātos un kristītu savus bērnus luteriskajā draudzē, vismaz vienam no ģimenes jābūt draudzes loceklim, t.i., kristītam un iesvētītam luterānim.

Lai iestātos draudzē ir jābūt kristītam un iesvētītam. To var izdarīt pēc mācību apmeklēšanas un pirmo nepieciešamo zināšanu iegūšanas. Ja esat iesvētīts citā kristīgajā konfesijā, bet vēlaties kļūt par luteriskās draudzes locekli, tad arī jāapmeklē šīs iesvētību mācības, kas notiek vairākas reizes gadā.

Ar konkrētiem jautājumiem varat griezties pieņemšanas laikos

Draudzes kancelejā un pie mācītājiem tālr. 67224028

Powered by WordPress