Svētā Jāņa draudzes struktūra (mācītāji, vadība) 

Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze

Pasta un apmeklējuma adrese: Jāņa ielā 7, Rīga, LV 1050 / Juridiskā adrese: Skārņu ielā 24, Rīga, LV-1050

Draudzes mācītāju un darbinieku kontaktus un pieņemšanas laikus skatiet Kontaktu lappusē!

Draudzes garīdznieki un garīgais personāls

 • virsmācītājs: Ingus Dauksts
 • mācītājs: Juris Zariņš
 • mācītājs: Gints Graudiņš

Draudzes priekšnieks

Draudzes priekšnieks: Kārlis Graudiņš

Draudzes priekšnieka vietniece: Gunta Šlihta

Draudzes valde

Valdes priekšsēdētājs: Kārlis Graudiņš
Valdes locekļi:

 • kancelejas vadītāja, mantzine
 • Kārlis Graudiņš
 • Gunta Šlihta
 • Ingus Dauksts*
 • Juris Zariņš*
 • Gints Graudiņš*

*Mācītāji saskaņā ar LELB satversmi ir Draudzes padomes un valdes locekļi.

Draudzes padome

Padomes locekļi:

 • Kārlis Graudiņš
 • Ingus Dauksts*
 • Juris Zariņš*
 • Gints Graudiņš*
 • Egils Elksnis
 • Ilze Reine, Muzikālās daļas vadītāja
 • Inga Ermansone
 • Agate Blūmiņa
 • Antra Bormane
 • Ieva Muktupāvela
 • Juris Ļipuncovs
 • Amanda Ķempe
 • Gunta Šlihta
 • Laura Freimane
 • Valentīna Šulca- diakonijas vadītāja
 • Anita Germsone
 • Normunds Krallišs

Padomes locekļa kandidāti:

 • Elīna Ermansone, jauniešu vadītāja
 • Inese Buņķe
 • Ilvita Veinšteine
 • Inese Viesture
 • Kristīna Soloha

Draudzes Revīzijas komisija:

 • Reinis Zauers, jurists
 • Pēteris Ducmanis, zvērināts notārs
 • Mintauts Rasnacis, pērminderis

Revīzijas komisijas kandidāte: Vija Daukste

Powered by WordPress