Meklēsim Rakstos

16.01.Meklēsim Rakstos

3001.

Kurā pilsētā Jēzus publiski sinagogā liecināja , ka piepildās

14.01.Meklēsim Rakstos

3004.

Kādu brīnumu Kristu paveica pēc Kalna sprediķa?

Atbilde: Mt.8:1-3

12.01.Meklēsim Rakstos

2981.

Kurš no Dieva kalpiem kļuva mēms tāpēc, ka

11.01.Meklēsim Rakstos

2955.

Kā māceklis bija Andrejs pirms kļuva par Jēzus mācekli?

10.01.Meklēsim Rakstos

2953.

Kurā pilsētā Jēzus iesāka atklāti sludināt par Debesu

09.01.Meklēsim Rakstos

2946

Kādā skolā Jēzus Kristus ieguva augstāko garīgo izglītību, kļūstot

08.01.Meklēsim Rakstos

2931,2932

Kur Svētais Gars aizveda Jēzu pēc ūdens kristībām un

07.01.Meklēsim Rakstos

2930.

Kādu zīmi un kad to saņēma Jānis Kristītājs

06.01.Meklēsim Rakstos

2934.

Ko atbildēja Kristus Jānim Kristītājam pirms pieņēma no viņa

05.01.Meklēsim Rakstos

2937.

Kā sauca dievbijīgo cilvēku, kam bija pasludināts, ka tas

04.01.Meklēsim Rakstos

2922,2921,

Kā uzzināja Austrumu gudrie, ka piedzimis Jūdu ķēniņš, un

03.01.Meklēsim Rakstos

2915.

Cik daudz reižu Jāzepam, Marijas - Kristus mātes- vīram

Meklēsim Rakstos

Jautājumi un atbildes ņemtas no G.N.Avramenko "Bibļeijskij voprosņik" (Bībele jautājumos

Meklēsim Rakstos

Jautājumi un atbildes ņemti no G.Avramenku "Bibļeiskij voprosņik" (Bībele jautājumos

29.08.Meklēsim Rakstos.

29.08.2909

Kā sauc eņģeli, kas pavēstīja Caharijam par dēla piedzimšanu

Powered by WordPress