Meklēsim Rakstos 

Jautājumi un atbildes ņemtas no G.N.Avramenko “Bibļeijskij voprosņik” (Bībele jautājumos un atbildēs.)Ērtākai lietošanai ML jautājumi turpmāk sadalīti pa mēnešiem.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress