Meklēsim Rakstos 

Jautājumi un atbildes ņemti no G.Avramenku “Bibļeiskij voprosņik” (Bībele jautājumos un atbildēs)

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress