25.02.Meklēsim Rakstos 

3009.

Ko atbildēja Jēzus Kristus Jānā mācekļiem par gavēni?

Atbilde:Mt.9:14-17, Mk. 2:18-22, Lk. 5:33-39

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress