26.04. Meklēsim Rakstos 

Cik un kādas Evaņģēlija nodaļas sastāv vienīgi no Jēzus Kristus teiktajiem vārdiem?

 Atbilde:Mt.6,25  Jņ.15, 17 Atkl.2-3

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress