Slavinājumi. Psalmu grāmata

149. dziesma

Slaviniet Kungu!

Dziediet Kungam

jaunu dziesmu,

lai Viņš slavināts

148. dziesma

Slaviniet Kungu!

Slaviniet Kungu

no debesīm,

slaviniet Viņu

augstumos,

146. dziesma

Slaviniet Kungu!

Slavini,

mana dvēsele,

Kungu!

(2) Es slavināšu Kungu,

147. dziesma

Slaviniet Kungu!

Labi dziedāt

mūsu Dievam,

jo Viņš -

144. dziesma

Dāvida dziesma.

Slavēts lai Kungs,

mana klints,

kas vingrina

142. dziesma

Dāvida pārdomu dziesma,

kad viņš bija alā. Lūgšana.

(2)

139. dziesma

Korvedim. Dāvida dziedājums.

Kungs,

Tu mani esi izlūkojis un izzinājis.

136. dziesma

Pateicieties Kungam,

jo Viņš ir labs-

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

135. dziesma

Slaviniet Kungu,

slaviniet Kunga Vārdu,

slaviniet, Kunga vergi,

(2) kas

132. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Ieskaiti Kungs,

Dāvidam

to visu,

ko viņš

129. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Gana tie mani nīdējuši

kopš manas jaunības,

127. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Sālamana dziesma.

Ja Kungs

neuzceļ namu,

126. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Kad Kungs

aizvestos

pārveda Cionā,

mums likās,

125. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Kas uz Kungu paļaujas,

tie kā Cionas

118. dziesma

Pateicies Kungam,

jo Viņš ir labs,

jo uz mūžiem

Viņa

Powered by WordPress