136. dziesma 

Pateicieties Kungam,

jo Viņš ir labs-

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(2) pateicieties

dievu Dievam-

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(3) pateicieties

kungu Kungam-

uz mūžiem

Viņa žēlastība!

(4) Tam,

kas dara brīnumus

un diženas lietas-

viens pats!-

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(5) kas debesis darinājis

ar māku,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(6) kas izklājis zemi

pār ūdeņiem,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(7) kas darinājis

lielos spīdekļus,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(8 ) sauli,

kam dienā valdīt,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(9) mēnesi un zvaigznes,

kam naktī valdīt,

uz mūžiem

Viņa žēlastība!

(10) Tam, kas kāva

Ēģiptes pirmdzimtos,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(11) kas izveda Israēlu

no tās tautas vidus,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(12) ar stipru roku

un atvērtu elkoni,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(13) kas pušu pārcirta

Niedru jūru,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(14) un izveda Israēlu

tai pa vidu,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(15) bet faraonu

un viņa karapulku

iebirdināja

Niedru jūrā,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(16) kas veda caur tuksnesi

Savu tautu,

uz mūžiem

Viņa žēlastība!

(17) Tam, kas satrieca

lielus ķēniņus,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(18 ) un apkāva

slavenus ķēniņus,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(19) Sīhonu,

amoriešu ķēniņu,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(20) un Ogu,

Bašānas ķēniņu,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(21) un deva viņu zemi

mantojumā,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(22) mantojumā Israēlam,

Savam vergam,

uz mūžiem

Viņa žēlastība!

(23) Kas neaizmirsa

mūs, pazemotos,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(24) un izrāva mūs

mūsu naidniekiem,

uz mūžiem

Viņa žēlastība,

(25) kas dod maizi

visai radībai,

uz mūžiem

Viņa žēlastība!

(26) Pateicieties

debesu Dievam-

uz mūžiem

Viņa žēlastība!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress