Radīšanas liecības

8. Daži papildinājumi

8. Dazi papildinajumi

A. Novecojusie evolncijas pieradijumi

Turpmak minetie

7. Kreacionisms kā zinātne

7. Kreacionisms ka zinatne

A. Bibele - uzticams izzinas

6. Fakti liecina – Zeme ir jauna

6. Fakti liecina - Zeme ir jauna

4. nodala

5. Evolūcija nav iespejama

Evolucija nav iespejama

A. Dabas likumi

a) Pirmais termodinamikas

4. Kā noteikt klints iežu vecumu

4. Ka noteikt klints iezu vecumu

Preciza klints iezu

3. Evolucijas noverojumi fosilajās atliekās

Evolūcijas novērojumi fosilajās atliekās.

Fosilās atliekas jeb pārakmeņojumi allaž

2. Evolūcijas novērojumi mūsdienu pasaulē

2. Evolūcijas novērojumi mūsdienu pasaulē

A. Organismu mainība pamattipa

1. Evolūcija: Ola bez vistas

Evolūcija: Ola bez vistas

M.Sc. Ben Hobrink

Šis

Powered by WordPress