Jauna grāmata

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstule galatiešiem skaidrojums” 10

..labpatika Savu Dēlu manī atklāt Te tu dzirdi, kāda mācība Pāvilam

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”9

1:15-17 Bet, kad Dievam, kas mani no mātes miesām izredzējis

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-8

1:11-12 Jo es jums apliecinu Brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-7

1:5 Viņam lai ir gods mūžu mūžos! Āmen! Ebrejiem ir ierasts,

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”

.. pēc Dieva, mūsu Tēva, prāta Pāvils visus savus vārdus lieliski

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-5

.. lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules Arī šajos

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-4

1:4 .. kas pats Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem Pārdomāsim

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-3

1:4 .. kas pats Sevi ir nodevis par mūsu grēkiem Gandrīz

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Lutera “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-2

1:3 Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”-1

1:1–2 Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, nedz kāda cilvēka, bet

M.Luters: Pāvila vēstule galatiešiem.

M.Luters “Pāvila vēstules galatiešiem skaidrojums”

Dr. Mārtiņa Lutera uzruna klausītājiem Mēs esam nodomājuši Kunga Kristus vārdā

Powered by WordPress