Slavinājumi. Psalmu grāmata

78. dziesma (52.-72.pants)

(52) Viņš dzina kā avis

Savu tautu,

veda to tuksnesī

78. dziesma (34.-51.pants)

(34) Kad Viņš tos kāva,

tie sāka alkt Viņa-

tie

78. dziesma (1.-33.pants)

Āsāfa pārdomu dziesma.

Ieklausies, mana tauta,

manā mācībā!

Sniedziet ausi,

84. dziesma

Korvedim. Gatas arfu pavadījumā.

Koraha dēlu dziedājums.

(2) Cik

6. dziesma

Korvedim. Stīgu pavadījumam.

Astoņus toņus

zemāk. Dāvida dziesma.

23. dziesma

Dāvida dziesma.

Kungs - mans gans,

man netrūks nekā.

(2)

96. dziesma

(1) Dziediet Kungam

jaunu dziesmu,

dziedi Kungam,

visa zeme!

(2)

2. dziesma

(1) Kādēļ

sazvērējušās tautas

un ciltis čukstas uz tukšu vien?

143. dziesma

(1) Dāvida dziedājums.

Kungs,

uzklausi manu lūgšanu,

ieausies

manās vaimanās!

106. dziesma

(1)Slavējiet Kungu!

Pateicieties Kungam,

jo Viņš ir labs,

jo Viņa

17. dziesma

(1) Dāvida lūgšana.

Dzirdi, Kungs,

manu taisnību,

uzklausi

manu brēcienu,

70. dziesma

(1) Korvedim. Dāvida dziesma, lai

daudzinātu.

(2) Dievs,

nāc

15. dziesma

(1) Dāvida dziesma.

Kungs!

Kas mitīs

Tavā teltī?

Kas mājos

1. dziesma

(1) Lai svētīts,

kas neganto padomā

neklausās,

uz grēcinieku ceļa

134. dziesma

(1) Augšupceļa dziesma.

Ei,

svētījiet Jahvi,

visi Jahves vergi,

Powered by WordPress