Slavinājumi. Psalmu grāmata

119. dziesma (33.-64.pants)

(33) Rādi man, Kungs,

Savu likumu ceļu,

es to nostaigāšu

119. dziesma (1.- 32. pants)

Svētīti tie,

kuru takas bez vainas,

kas Kunga mācībā staigā.

123. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Uz Tevi

es paceļu acis,

Tu,

kas

103. dziesma

Dāvida.

Teic, mana dvēsele,

Kungu,

viss, kas manī,-

Viņa svēto

91.dziesma

Kas mājo

Visaugstā paspārnē

un apmeties

Visvarenā ēnā,

(2) saka

71. dziesma (14.-24.pants)

(14) Bet es

cerēšu mūžam

un slavēšu Tevi

vairāk

71. dziesma (1.-13. pants)

Pie Tevis, Kungs,

tveros-

neliec mani kaunā

nemūžam!

(2) Glāb

52. dziesma

Korvedim.Dāvida pārdomu dziesma,

(2) kad edomietis Doēgs nāca pie Saula

43. dziesma

Iztiesā mani, Dievs,

un ved manu prāvu

pret bezdievju ļaudīm!

113. dziesma

Slavējiet Kungu!

Slavējiet,

Kunga vergi, slavējiet

Kunga Vārdu!

(2) Lai

68. dziesma (25.-36.pants)

(25) Lūk, Tavs svētgājiens,

Dievs,-

mana Dieva, mana ķēniņa

gājiens

68. dziesma (1.-24.pants)

Korvedim. Dāvida dziedājums.

Dziesma.

(2) Lai ceļas Dievs,

lai

108. dziesma

Dziesma. Dāvida dziedājums

(2) Droša mana sirds,

Dievs,

dziedāšu

87. dziesma

Koraha dēlu dziedājums. Dziesma.

Viņš lika tai pamatus

uz svētajiem

38. dziesma

Dāvida dziesma, lai daudzinātu.

(2) Kungs,

ne dusmībā

rāj mani,

Powered by WordPress