71. dziesma (14.-24.pants) 

(14) Bet es

cerēšu mūžam

un slavēšu Tevi

vairāk un vairāk.

(15) Mana mute stāstīs

par Tavu taisnību,

par Tavu pestīšanu

cauru dienu,

jo es nezinu

tām mēra.

(16) Es liecināšu

par Dieva Kunga

varenajiem darbiem,

es atgādināšu,

ka vien Tu – taisns!

(17) Dievs,

Tu mani mācīji

kopš jaunām dienām-

līdz šodienai stāstu

Tavus brīnumu darbus.

(18 ) Dievs

nepamet mani

līdz sirmam vecumam,

lai es izstāstu

par Tavu stipro elkoni

nākamai audzei

un visiem, kas nāks,

par Tavu spēku!

(19) Dievs,

Tava taisnība

sniedzas augstumos,

Tu, kas darījis

diženas lietas,

Dievs,

kas vēl kā Tu?!

(20) Daudz bēdu un nelaimju

Tu liki mums pieredzēt-

gan atkal

atdzīvināsi mūs,

no zemes dzīlēm

izcelsi mūs!

(21) Tad pieliec

pie mana dižuma

un atkal padari

mani drošu!

(22) Ar arfu

es daudzināšu Tevi

un Tavu uzticību,

mans Dievs,

ar cītaru

dziedāšu slavu Tev,

Israēla svētais!

(23) Man gavilēs mute,

kad dziedāšu Tev,

un dvēsele,

Tevis izpirktā!

(24) Mana mēle sludinās

Tavu taisnīgumu

cauru dienu!

Cik apkaunoti,

cik apmulsuši

tie, kas lūko

man darīt ļaunu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress