119. dziesma (33.-64.pants) 

(33) Rādi man, Kungs,

Savu likumu ceļu,

es to nostaigāšu

līdz galam!

(34) Skaidro man,

un es sargāšu Tavu mācību,

turēšu to

no visas sirds!

(35) Ved mani

pa Savu baušļu taku,

jo man tas tīk.

(36) Velc manu sirdi

pie Savām liecībām,

ne pie taisna guvuma!

(37) Novērs manas acis,

lai neskatās niekus,

Savos ceļos

dzīvini mani!

(38 ) Dari,

ko Savam vergam solīji,

jo tas pienākas tiem,

kas Tevi bīstas.

(39) Novērs no manis paļas,

ko baidos,

jo Tavas tiesas

ir labas.

(40) Re, es kāroju

Tavus rīkojumus,

Savā taisnībā

dzīvini mani!

(41) Kungs, dāvā man

Savu žēlastību,

Savu glābšnu-

kā esi solījis!

(42) Gan es vēl atbildēšu

saviem paļātājeim,

jo es paļaujos

uz Tavu vārdu!

(43) Neizrauj no manas mutes patiesības

vārdu -

nemūžam,

jo uz Tavu

taisnību ceru!

(44) Mūžam

Tavu mācību ievērošu,

uz mūžiem

un vienmēr!

(45) Un es staigāšu

plašumos,

jo Tavus rīkojumus

es būšu pildījis!

(46) Un es runāšu

par Tavam liecībām

ķēniņu priekšā

un nekaunēšos!

(47) Un es līksmošos

par Taviem baušļiem,

kurus es mīlu!

(48 ) Un es pacelšu

savas delnas

uz Taviem baušļiem,

kurus es mīlu,

un es domāšu

par Taviem likumiem!

(49) Atceries,

ko Savam vergam teici,

kā devi man cerību!

(50) Tas man mierinājums

manās ciešanās,

ko Tu teici-

dzīvina mani!

(51) Bezdievji dara man pāri

bez mitas,

bet no Tavas mācības

es nenovēršos!

(52) Kungs, es atminos Tavas tiesas

no aizlaikiem-

tad esmu mierīgs.

(53) Kaisme mani sagrābj

ļaundaru dēļ,

kas atmet

Tavu mācību!

(54) Tavi likumi

ir manas dziesmas

miteklī,

kur esmu apmeties.

(55) Naktī es atceros Tavu Vārdu,

Kungs, es ievērošu

Tavu mācību!

(56) Tā es daru-

Tavus rīkojumus

es pildu!

(57) Mana daļa ir Kungs,

es teicu,

ka Tavus vārdus ievēroju!

(58 ) No sirds pūlos,

lai Tu atmaigsti-

apžēlo mani,

kā esi teicis!

(60) Es steidzos un nevilcinos

ievērot Tavus baušļus!

(61) Kaut ļaundaru virves

mani apvij,

es Tavu mācību neaizmirstu!

(62) Pusnaktī ceļos

slavēt Tevi

par Tavām

taisnīgām tiesām!

(63) Es biedrs visiem,

kas bīstas Tevi,

un tiem,

kas pilda Tavus rīkojumus!

(64) Kungs,

zeme ir pilna Tavas žēlastības,

māci man

Savus likumus!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress