119. dziesma (1.- 32. pants) 

Svētīti tie,

kuru takas bez vainas,

kas Kunga mācībā staigā.

(2) Svētīti tie,

kas Viņa liecības sarga,

kas no visas sirds

Viņu meklē,

(3) tie, kuri ģeķīgi nedara

un Viņa ceļos staigā!

(4) Savus rīkojumus Tu pavelēji

ievērot krietni,

(5) kaut es ietu

stingru ceļu

un Tavus likumus ievērotu!

96) Tad es kaunā nepaliktu,

tik lūkotos

uz visiem Taviem baušļiem!

(7) Es Tevi slavēšu

ar taisnu prātu

un mācīšos Tavas taisnības tiesas!

(8 ) Tavus likumus

es sargāšu,

nepamet mani

nemūžam!

(9) Kā lai zēns

dara šķīstu savu taku -

tik turēdamies

pie Tava vārda!

(10) No visas sirds

es meklēju Tevi -

neļauj man noklīst

no Taviem baušļiem!

(11) Sirdī es noglabāju

Tavus vārdus,

lai nesagrēkotu

pret Tevi!

(12) Svētīts Tu, Kungs,

māci man

Savus likumus!

(13) Ar savām lūpām

es vēstīšu

visas Tavas mutes spriedumus!

(14) Par Tavām liecībām

es ielīksmojos vairāk

nekā par visiem labumiem!

(15) Par Taviem rīkojumiem

es domāšu

un lūkošos

uz Tavām takām,

(16) par Taviem likumiem

es līksmošu,

Tavu vārdu

es neaizmirsīšu!

(17) Lem Savam vergam labu -

ka esmu dzīvs!-

un es sargāšu

Tavu vārdu!

(18 )Atver man acis,

un es lūkošos brīnumos,

kas Tava mācībā!

(19) Tik pagaidām

mītu uz zemes,

neslēp no manis

Savus baušļus!

(20) Manu dvēseli

vienmēr grauž ilgas

pēc Tavām tiesām!

(21) Tu esi svešs bezdievjiem,

nolādēti, kas nomaldās

no Taviem baušļiem!

(22) Aiztaupi man

paļas un nievas,

jo es

Tavas liecības sargu!

(23) Kaut augstmaņi sasēduši

pret mani nodomus kaļ -

Tavs vergs

par Taviem likumiem domā!

(24) Tiešām

Tavas liecības

ir mana līksme

un manas padomdevējas!

(25) Pie putekļiem

kļaujas man dvēsele,

dari mani dzīvu,

kā esi teicis!

(26) Kurp gāju, Tev pastāstīju,

un Tu man atbildēji,

māci man

Savus likumus!

(27) Skaidro man

Savus rīkojumus,

un es domāšu

par Taviem brīnumiem!

(28 ) Lāso man dvēsele rūpēs,

stiprini mani,

kā esi teicis!

(29) Melus ņem prom

no manis,

lai Tava mācība

želo mani!

(30) Ticības ceļu

es izvēlos,

Tavas tiesas

par īstām turu!

(31) Es pieķēries

Tavām liecībām, Kungs,

nepamet mani kaunā!

(32) Es skriešu

pa Tavu baušļu ceļu,

jo Tu manu prātu

vērt plašu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress