68. dziesma (25.-36.pants) 

(25) Lūk, Tavs svētgājiens,

Dievs,-

mana Dieva, mana ķēniņa

gājiens svētnīcā-

(26) pa priekšu dziedoņi,

nopakaļ spēlmaņi,

apkārt jaunavas

sietiņus šķindina:

(27) pulcējieties svētīt

Dievu Kungu,

jūs, kas cēlušies

no Israēla!-

(28 ) Tur Benjāmins, jaunākais,

dievdegsmes skurbumā,

Jūdas augstmaņi

trokšņainā pūlī,*

Zebulūna augstmaņi,

Naftālī augstmaņi!

(29) Tavs Dievs lai pavēl

pār tavu spēku!

Nostiprini, Dievs,

ko Tu devis mums

(30) no Tava tempļa,

kas augšā tur Jeruzālemē!

Tev ķēniņi

sanes veltes!

(31) Tu rāj lopus,

kas niedrēs skraida-

buļļu pulku

ar tautu teļiem,

kas mīda cits citu

dēļ sudraba gabaliem!

Izdzenā tautas,

kam badīties tīk!

(32) Lai nāk sūtņi

no Ēģiptes,

lai Kūša

stiepj rokas pret Dievu!

(33) Zemes valstis,

dziediet slavu

Kungam,

(Selā)

(34) kas kopš mūžības jāj

debesu debesīs-

klau, Viņš dārdina

Savu balsi,

vareno balsi!

(35) Atzīstiet Dieva spēku!

Par Israēlu

Viņa diženums

un Viņa spēks

padebešos!

(36) Baiss Tu, Dievs,

Savās svētnīcās,

Israēla Dievs!

Dod spēku

un tvirtumu tautai!

Svētīts Dievs!

___________________________________

* Citi iespējami lasījumi:

Jūdas augstmaņi – viņu vadoņi

un:

Jūdas augstmaņi krāsainās drānās.

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress