Slavinājumi. Psalmu grāmata

104. dziesma

Teic, mana dvēsele,

Kungu!

Kungs, mans Dievs,

cik Tu esi

97. dziesma

Kungs valda!

Lai līksmo zeme,

lai priecājas

visas salas!

(2)

81. dziesma

Korvedim. Gatas arfu pavadījumā.

Āsāfa dziesma.

(2) Gavilējiet Dievam,

60. dziesma

Korvedim. Kā "Liecības lillija".

Pamācošs Dāvida uzraksts,

(2) kad viņš

82. dziesma

Āsafa dziedājums.

Dievs nostājies

dievu pulkā-

starp dieviem

spriež tiesu:

33. dziesma

Gavilējiet, taisnīgie,

Kungā!

Taisnajiem

piedien slavināt!

(2) Pateiciet Kungam

ar

19. dziesma

Korvedim. Dāvida dziesma.

(2) Debesis vēsta

par Dieva godu,

10. dziesma

Kāpēc, Kungs,

Tu turies nost,

kāpēc paslēpies

posta laikos?

4. dziesma

Korvedim. Stīgu pavadījumam.

Dāvida dziesma.

(2) Kad saucu,

18. dziesma (28.-51.pants)

Nabaga ļaudis

Tu taču paglāb,

bet augstprāšiem

liec nodurt

18. dziesma (1.-27.pants)

Korvedim. Kunga vergs Dāvids

sacīja Kungam šīs dziesmas

vārdus

95. dziesma

Nāciet,

dziedāsim Kungam,

uzgavilēsim

mūsu glābiņa klintij!

(2) Nāksim Viņa

130. dziesma

Augšupceļa dziesma.

No dzelmes saucu

Tev, mans Kungs:

(2) Kungs,

3. dziesma

Dāvida dziesma, viņam bēgot no

sava dēla Abšāloma.

(2)

145. dziesma

Slavinājums. Dāvida dziesma.

Es cildināšu Tevi,

mans Dievs, ķēniņ,

un

Powered by WordPress