Slavinājumi. Psalmu grāmata

107. dziesma (23.-43.pants)

(23) Kas jūrā

brauc ar kuģiem,

kas nopūlas

uz lieliem

107. dziesma (1.-22.pants)

Teiciet Kungu,

jo Viņš labs,

jo Viņa žēlastība

uz mūžiem!-

89. dziesma (1.-30.pants)

Ezrāhieša Ētana pārdomu dziesma.

(2) Par Kunga žēlastību

dziedāšu

150. psalms

Slaviniet Kungu!

Slaviniet Dievu

Viņa svētnīcā,

slaviniet Viņu

dižajā debesjumā,

138. dziesma

Dāvida dziesma.

Pateicos tev

no visas sirds,

dievu priekšā

75. dziesma

Korvedim. "Neizdeldi!" - Āsāfa

dziedājums. Dziesma.

(2) Mēs pateicamies

24. dziesma

Dāvida dziesma.

Kungam zeme

un viss uz tās,

zemes

20. dziesma

Korvedim. Dāvida dziesma.

(2) Lai Kungs atbild

tev briesmu dienā,

137. dziesma

Pie Bābeles upēm,

tur sēdējām raudādami

un atcerējāmies Cionu!

(2)

119. dziesma (169.-176.pants)

(169) Lai mans brēciens

sasniedz Tevi, Kungs,

kā Tu solījis-

119. dziesma (145.-168.pants)

(145) Es saucu

no visas sirds-

atbildi man Kungs!-

un

119. dziesma (129.-144.pants)

(129) Brīnišķas

Tavas liecības,

tādēļ mana dvēsele

tās sargā!

(130)

119. dziesma (105.-128.pants)

(105) Tavs vārds

ir gaismeklis manām kājām

un gaisma

manām

119. dziesma (81.-104.pants)

(81) Mana dvēsele

tvīkst Tavas glābšanas,

uz Tavu vārdu

es

119. dziesma (65.-80.pants)

(65) Labu Tu darīji

Savam vergam, Kungs,

kā biji solījis!

Powered by WordPress