Slavinājumi. Psalmu grāmata

36. dziesma

Korvedim. Kunga verga Dāvida

dziesma.

(2) Grēks uzrunā

35. dziesma

Dāvida dziesma.

Tiesājies, Kungs,

ar maniem tiesātājiem,

karo ar tiem,

34. dziesma

Dāvida dziesma, kad viņš izlikās

traks Abimeleha priekšā un tas

32. dziesma

Dāvida pārdomu dziesma.

Svētīts,

kam piedoti noziegumi,

kura grēki

ir

31. dziesma

Korvedim. Dāvida dziesma.

(2) Pie Tevis, Kungs,

tveros-

neliec mani

30. dziesma

Dāvida dziesma.

Vārsmas tempļa iesvētīšanai.

(2) Es cildināšu Tevi,

29. dziesma

Dāvida dziesma.

Atzīstiet, kas Kungam,

jūs dievu dēli,-

atzīstiet

28. dziesma

Dāvida dziesma.

Uz Tevi es saucu,

Kungs,

mana klints,

27. dziesma

Dāvida dziesma.

Kungs - mana gaisma

un mans glābiņš,

25. dziesma

Dāvida dziesma.

Tev pretī, Kungs,

savu dvēseli ceļu,

(2)

22. dziesma

Korvedim. Kā "Rītausmas stirna".

Dāvida dziesma.

(2) Mans Dievs,

16. dziesma

Dāvida uzraksts.

Sargi, Dievs, mani,

jo es tveros pie

14. dziesma

Korvedim. Dāvida dziesma.

Ģeķis saka savā sirdī:

nav Dieva!

8. dziesma

Korvedim. Gatas arfu pavadījumā.

Dāvida dziesma.

(2) Tu, Kungs,

7. dziesma

Dāvida dziesma, ko viņš dziedājis

Kungam - par Kūšu

Powered by WordPress