Slavinājumi. Psalmu grāmata

121. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Es paceļu acis

pret kalniem-

no kurienes

115. dziesma

Ne mums, Kungs,

ne jau mums-

Savam Vārdam

dod godu

114. dziesma

Kad Israēls

no Ēģiptes aizgāja,

Jēkaba nams-

no tautas,

kam

112. dziesma

Slavējiet Kungu!

Svētīts vīrs,

kas bīstas Kungu,

kam

Viņa baušļi

111. dziesma

Slavējiet Kungu!

Es pateicos Kungam

no visas sirds

kopā ar

110. dziesma

Dāvida dziedājums.

Kungs teica

manam kungam:

sēdi

pie Manas

109. dziesma (21.-31. pants)

(21) Bet Tu,

Dievs, mans Kungs,

dari man tā,

109. dziesma (1.-20.pants)

Korvedim. Dāvida dziedājums.

Tu Dievs, ko slavinu,-

neciet klusu!

102. dziesma

Nabaga lūgšana, kad tas

paguris izlej savas žēlabas

Kunga priekšā.

101. dziesma

Dāvida dziedājums.

Uzticību un taisnību

es apdziedāšu,

Tev, Kungs,

dziedāšu

100. dziesma

Pateicības dziedājums.

Gavilē Kungam

visa zeme!

(2) Kalpojiet Kungam

ar

64. dziesma

Korvedim. Dāvida dziedājums.

(2) Dzirdi, Dievs,

manu balsi,

kad sūdzos,

62. dziesma

Korvedim Jedūtūnam.

Dāvida dziedājums.

(2) Tik pie Dieva

es

58. dziesma

Korvedim. "Neizposti!" -

Dāvida uzraksts.

(2) Vai patiešām

lai

56. dziesma

Korvedim. Kā "Tālumnieku klusuma

dūja". Dāvida uzraksts,

kad filistieši bija

Powered by WordPress