Slavinājumi. Psalmu grāmata

117. dziesma

Slaviniet, Kungu,

visas tautas,

cildiniet Viņu,

visas ciltis,

(2) jo

63. dziesma

Dāvida dziedajums, kad viņš bija

Jūdas tuksnesī.

(2) Dievs,

13. dziesma

Korvedim. Dāvida dziesma.

(2) Cik ilgi vēl, Kungs,

Tu mani

9. dziesma

Korvedim. Kā "Mirsti par dēlu".

Dāvida dziesma.

(2) Pateikšos

61. dziesma

Korvedim. Stīgu pavadījumam.

Dāvida dziesma.

(2) Dzirdi, Dievs,

manu

105. dziesma (24.-45.pants)

(24) Tik auglīgu

darīja Viņš Savu tautu,

ka to tapa

105.dziesma (1.-23. pants)

Pateicieties Kungam,

piesauciet Viņa Vārdu,

pavēstiet tautām

Viņa darbus,

(2)

128. dziesma

Augšupceļa dziesma.

Svētīgi visi,

kas bijā Kungu,

kas staigā

Viņa

94. dziesma

Atmaksas Dievs,

Kungs,

atmaksas Dievs,

atspīdi!

(2) Celies,

zemes tiesnesi,

72. dziesma

Par Sālamanu.

Dod, Dievs, ķēniņam

Tavu tiesu

un Tavu taisnību

37. dziesma (16.-40.pants)

(16) Labāks tas mazums,

kas taisnajam,

nekā pārpilnība,

kas daudziem

37.dziesma (1.-15.pants)

Dāvida dziesma.

Neskaisties

ļaundaru dēļ,

neapskaud tos,

kas dara

26. dziesma

Dāvida dziesma.

Iztiesā mani,

Kungs,

jo es krietnumā staigāju

un

122. dziesma

Augšupceļa dziesma. Dāvidam.

Nopriecājos,

kad tie man teica:

ejam uz

93. dziesma

Kungs valda,

diženumā tērpies,

tērpies Kungs spēkā

un apjozies-

nolicis

Powered by WordPress