108. dziesma 

Dziesma. Dāvida dziedājums

(2) Droša mana sirds,

Dievs,

dziedāšu es

un spēlēšu-

es un mans gods!

(3) Mostieties,

arfa un cītara,-

atmodināšu

rīta ausmu!

(4) Teikšu Tevi

starp ļaudīm, mans Kungs,

skandēšu Tev

starp tautām,

(5) jo liela pār debesīm

Tava žēlastība

un līdz mākoņiem

Tava patiesība!

(6) Pacelies pār debesīm,

Dievs,

un pār visu zemi

lai Tava godība!

(7) Palīdzi mums

ar Savu labo roku

un uzklausi mani-

tas Tavi mīļotie

būs glābti!

(8 ) Dievs runā

no Savas svētnīcas:

Es līksmošos!

Es sadalīšu

Šehemu,

un Lieveņu ieleju

Es izmērošu!

(9) Man – Gileāda

un Man – Menaše,

Efraims -

mana bruņucepure,

Jūda -

Mans zizlis!

(10) Moābs -

Mans mazgājamais kubls!

Edomam

uzsviežu savu kurpi!

Filistija,

brēc tu Manis dēļ!-

(11) Kas mani ievedīs

nocietinātajā pilsētā,

kas var mani vadīt

uz Edomu?

(12) Vai Tu, Dievs,

esi atmetis mūs,

vai nenāksi līdzi,

Dievs,

mūsu karapulkiem?

(13) Palīdzi Tu mums

pret ienaidniekiem,

pie cilvēkiem tverties -

blēņas vien!

(14) Ar Dievu

mēs jaudāsim –

Viņš samīdīs

mūsu ienaidniekus!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress