52. dziesma 

Korvedim.Dāvida pārdomu dziesma,

(2) kad edomietis Doēgs nāca pie Saula

un stāstīja: Dāvids bija atnācis

Ahīmeleha namā!-

(3) Ko lielies ar ļaunu

tu, varenais?

Dieva žēlastība-

visu cauru dienu!

(4) Postu

tu kal,

tava mēle

kā uztrīts skuveklis,

tu viltniek!

(5) Tu mīli ļaunu

vairāk par labu,

melus-

par patiesību.

(Selā.)

(6) Tu mīli tādas runas,

kas aprij,

un valodas,

kas viļ!

(7) Bet Dievs tevi satrieks

uz mūžiem,

grābs tevi,

izraus no telts,

izsakņos tevi

no dzīvo zemes!

(Selā.)

(8 ) Raudzīsies taisnie

un bīsies

un par viņu

tie smiesies:

(9) lūk, vīrs, kas netvērās

pie Dieva,

bet paļāvās,

ka gana bagāts,

dūšojās,

kaldams postu!-

(10) Bet es

kā zaļojošs eļļaskoks

Dieva namā-

es paļaujos

uz Dieva žēlastību

mūžīgi mūžam!

(11) Mūžam slavēšu Tevi,

jo Tu to darīji,

un saukšu Tavu Vārdu

Tavu svētīgo priekšā,

jo tas ir labs!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress