148. dziesma 

Slaviniet Kungu!

Slaviniet Kungu

no debesīm,

slaviniet Viņu

augstumos,

(2) slaviniet Viņu,

visi Viņa vēstneši,

slaviniet Viņu

visi Viņa pulki!

(3) Slaviniet Viņu,

saule un mēness,

slaviniet Viņu,

visas gaišās zvaigznes,

(4) slaviniet Viņu,

debesu debesis

un ūdeņi,

kas virs debesīm!

(5) Lai tie slavina

Kunga Vārdu-

pēc Viņa pavēles

tie radīti,

(6) Viņš tos nolicis

uz mūžu mūžiem,

robežas devis,

kas mūžam stāv!

(7) Slaviniet Kungu

jūs, kas virs zemes,-

jūras pūķi

un visas dzelmes,

(8 ) zibens un krusa,

sniegs un migla,

viesuļa vējš,

kas Viņam klausa,

(9) kalni

un pakalni,

augļu koki

un ciedri,

(10) zvēri

un lopi,

rāpuļi

un spārnainie putni,

(11) zemes ķēniņi

un visas ciltis,

augstmaņi

un varasvīri,

(12) un jaunekļi

un jaunavas,

un veči,

un bērni!

(13) Lai tie slavē

Kunga Vārdu,

jo tik augstu

vien Viņa Vārds,

Viņa diženums-

pār zemi un debesīm!

(14) Viņš saslējis ragu

Savai tautai

par slavu

visiem Saviem svētīgajiem,

Israēla dēliem,

tautai, kas Tam tuvu!

Slaviniet Kungu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress