149. dziesma 

Slaviniet Kungu!

Dziediet Kungam

jaunu dziesmu,

lai Viņš slavināts

svētīgo pulkā!

(2) Lai priecājas Israēls

par savu Radītāju,

Cionas dēli

lai gavilē

par savu ķēniņu,

(3) lai slavina Viņa Vārdu

ar deju,

sietiņu un cītaru

lai spēlē Viņam,

(4) jo tīk Kungam

Viņa tauta-

Viņš grezno nabagos

ar pestīšanu!

(5) Svētīgie

lai līksmo godā,

lai gavilē

savās guļvietās,

(6) uz mēles tiem-

slavas dziesmas Dievam,

rokās tiem-

divpusīgs zobens,

(7) ar ko

tā atmaksāt tautām,

ar ko

tā pārmācīt ciltis,

(8 ) ka to ķēniņi

saistīti ķēdēm

un to diženie-

dzelzs važām,

(9) lai izpildīts,

kas spriedumā rakstīts,-

visiem Viņa svētīgajiem

par lepnumu!

Slavineit Kungu!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress