118. dziesma 

Pateicies Kungam,

jo Viņš ir labs,

jo uz mūžiem

Viņa valstība!

(2) Lai saka

Israēls:

uz mūžiem

Viņa žēlastība!-

(3) Lai saka

Ārona nams:

uz mūžiem

Viņā žēlastība!-

(4) Lai saka tie,

kas bīstas Kungu:

uz mūžiem

Viņa žēlastība!-

(5) No slazda

es saucu Kungu-

no plašumiem

man atsaucās Kungs!

(6) Kungs ar mani,

es nebaidos-

ko padarīt var

man cilvēks?

(7) Kungs ar mani,

Viņš palīdz man-

lepni nolūkošos

uz tiem, kas nīst mani!

(8 ) Labāk patverties

pie Kunga

nekā paļauties

uz cilvēkiem.

(9) Labāk patverties

pie Kunga

nekā paļauties

uz augstmaņiem.

(10) Visas tautas

sanāca ap mani-

Kunga Vārdā

es tās atvairīju.

(11) Tās nāca ap mani,

tās lenca mani-

Kunga Vārdā

es tās atvairīju.

(12) Tās salaidās ap mani

kā bites,

tās izdega ātri

kā uguns ērkšķos,

Kunga Vārdā

es tās atvairīju.

(13) grūdin tu mani grūdi!-

es kritu,

Kungs mani noturēja.

(14) Mans spēks un vara-

Kungs,

Viņš man ir tapis

par pestīšanu.

(15) Uzvaras gaviļu balsis

taisnīgo teltīs:

Kunga labā roka

ir jaudājusi!-

(16) Kunga labā roka

ir pacelta augstu!

Kunga labā roka

ir jaudājusi!-

(17) Es nemiru-

es paliku dzīvs,

lai izstāstītu

Kunga darbus.

(18 ) Rātin rāja

mani Kungs,

bet nāvei

neatdeva mani.

(19) Atveriet man

taisnības vārtus,

ka ienāktu tajos

pateikties Kungam-

(20) tie ir

Kunga vārti,

taisnīgie

ienāks tajos.

(21) Pateicos Tev,

ka Tu man atbildēji,

ka Tu tapi

man par pestīšanu!

(22) Akmens,

ko namdari atmetuši,

ir tapis

par stūra akmeni.

(23) Kungs licis

tam notikt-

mūsu acīm

tas liekas brīnums.

(24) Šī ir diena,

ko Kungs devis,-

gavilējiet

un līksmojiet šodien!

(25) Ak, Kungs,

glāb jel mūs,

ak, Kungs,

liec, lai mums izdodas!

(26) Svētīts, kas nāk

Kunga Vārdā!

Mēs jūs svētījam

no Kunga tempļa!

(27) Kungs ir Dievs,

Viņš mums iededza gaismu!

Rotājiet gājienu

pazarēm-

un līdz pat altāra ragiem!

(28 ) Tu esi mans Dievs,

un es pateikšos Tev-

mans Dievs,

es Tevi cildināšu!

(29) Pateiciet Kungam,

jo Viņš ir labs!

jo uz mūžiem

Viņa žēlastība!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress