125. dziesma 

Augšupceļa dziesma.

Kas uz Kungu paļaujas,

tie kā Cionas kalns-

i nepakust,

mūžam paliek.

(2) Jeruzāleme-

kalni

visapkārt tai,

un Kungs visapkārt

ap Savu tautu-

no šā brīža

līdz mūžībai.

(3) Nesliesies vis

neganto spieķis

pār novadu,

ko taisnie mantojuši,-

lai nestiepj

pat taisnie

pēc netaisnības

savas rokas!

(4) Dari, Kungs,

labajiem labu

un tiem,

kas sirdī taisni,-

(5) bet, kas noklīst

greizos ceļos,

lai Kungs tos aiztriec

ļaundariem līdzi!

Miers Israēlam!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress