126. dziesma 

Augšupceļa dziesma.

Kad Kungs

aizvestos

pārveda Cionā,

mums likās,

ka redzam sapni!

(2) Tad pildījās smiekliem

mūsu mute

un mūsu valoda-

gavilēm,

tad runāja tautās:

re, diženas lietas

Kungs dara ar šiem!

(3) Diženas lietas

Kungs darīja mums-

mēs līksmojām!

(4) Atgūtini mūs, Kungs,

kā straumes Negabā-

(5) kas ar asarām sēj,

ar gavilēm pļaus!

(6) Raudādams aiziet-

nes sētuvi laukā,

gavilēdams nāks-

pārnesīs labības kūļus!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress