127. dziesma 

Augšupceļa dziesma.

Sālamana dziesma.

Ja Kungs

neuzceļ namu,

veltīgi pūlas

tie, kas ceļ to,

ja Kungs

nesargā pilsētu,

veltīgi

nomodā sargs!

(2) Veltīgi jūs

ceļaties agri

un vēlu

mitaties strādāt,

jūs, kas ēdat

rūpju maizi,-

Viņš Savam mīļajam

tikpat dos miegā!

(3) Lūk, balva no Kunga-

dēli,

alga no Viņa-

klēpja augļi!

(4) Kā bultas

spēkoņa delnā,

tā dēli,

dzimuši jaunībā!

(5) Svētīts vīrs,

kam tādu – pilns bultu maks!

Tāds nebūs kaunā,

kad runās par naidniekiem

savos vārtos!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress