129. dziesma 

Augšupceļa dziesma.

Gana tie mani nīdējuši

kopš manas jaunības,

tā lai saka Israēls:

(2) gana tie mani nīdējuši

kopš manas jaunības,

bet nav mani pieveikuši!

(3) Uz manas muguras

arāji aruši-

tie dzina

garas vagas.

(4) Kungs ir taisnīgs-

pārcirtis

neganto valgus!

(5) Lai tie visi

bēg apkaunoti,

kas ienīst Cionu!

(6) Lai tie ir

kā zāle uz jumtiem-

pirms tā pastiepjas,

tā vīst,

(7) tā nepilda

pļāvējam delnu,

nedz elkoni

kūļu sējējam,

(8 ) neviena,

kas sacītu, garām iedams:

Kunga svētība

pār jums!

Svētījam jūs

Kunga Vārdā!

Komentāri ir slēgti.

Powered by WordPress