M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

10.14. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 14. oktobris

Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam, un, viņu

10.13. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 13. oktobris

Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai

10.12. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres, 12.oktobris

No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu

10.11. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 11.oktobris

...nelielies zaru priekšā; bet, ja lielies, zini: ne tu nes

10.10. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 10.oktobris

Es neesmu liedzies veikt gana pienākumus Tavā uzdevumā; es nelaimes

10.09. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 9.oktobris.

Tad tie sacīja Viņam: „Kas Tu tāds esi?” Jēzus viņiem

10.08. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 8.oktobris

Noliksim visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas. (Ebr.

10.07. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 7.oktobris

Bet, ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat.

10.06. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 6.oktobris

Žēlastība nebēdā par tiesu! (Jēk. 2:13)

Palikt žēlastības valstībā

10.05. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 5.oktobris

Es piesaucu To Kungu savās bēdās, un Viņš atbildēja man.

10.04. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,4.oktobris

Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien ( Mt.6:11)

10.03. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 3. oktobris

Skatieties uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj,

10.02. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 2.oktobris

Bet tie ēda un paēda.. Un to bija kādi četri

10.01. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 1. oktobris

Viņš paēdina tevi ar briedušiem kviešiem. (Ps. 147:14)

Kad

09.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30. septembris

Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā. (Jēk.

Powered by WordPress