M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

11.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29.novembris

Meitene nav mirusi, bet guļ. (Mt. 9:24)

Mācies saprast,

11.28. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 28. novembris.

Kas Manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam! (Jņ.8:51)

11.27. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai 27.novembris

Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi

11.26. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 26.novembris

Veseliem ārsta nevajag, bet slimiem. Lk. 5:31

Slimajiem ārsts

11.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 25.novembris

Kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam

11.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24.novembris

Cik augstu ir debesis pār zemi, tik liela ir Viņa

11.23. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 23.novembris

Es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu.

11.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai diena, 22.novembris

Kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā vārdā, tur Es

11.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 21.novembris

Augstie priesteri saistīja Jēzu, aizveda un nodeva Viņu zemes pārvaldniekam

11.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20. novembris

Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki. (1. Kor. 1:25)

11.19. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,19.novembris

Kam esat tik bailīgi, jūs mazticīgie? (Mt. 8:26)

Kad

11.18. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 18.novembris

..kalpodami, it kā tas būtu jādara Tam Kungam un ne

11.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17.novembris

Ja tie nama kungu saukuši par Belcebulu, tad jo vairāk

11.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,16. novembris

Viņa svēto nāve ir dārga Tā Kunga acīs. (Ps. 116:15)

11.15. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,15.novembris

Manas žēlabas un nebaltās dienas Tu esi saskaitījis! Manas asaras

Powered by WordPress