M. Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai

10.30. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 30.oktobris

Tā viņi aizdrāžas tālāk kā vējš, turpinādami apgrēcību, un uzskata

10.29. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 29.oktobris

Tumsība apklāj zemi, un dziļa krēsla tautas. (Jes. 60:2)

10.28. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 28.oktobris

Ābrahams nezaudēja ticības spēku, vērodams, ka viņa miesa jau pamirusi-

10.26. Mārtiņa Lutera Svēto rakstu apceres katrai dienai, 26.oktobris

Savā bēdu laikā es meklēju To Kungu. (Ps. 77:3)

10.25. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres, katrai dienai, 25.oktobris

Nedodiet svētumu suņiem un nemetiet savas pērles cūkām priekšā. (Mt.

10.24. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 24.oktobris

Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu

10.23. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai , 23.oktobris

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu,

10.22. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 22.oktobris

Un Tas Kungs sacīja Mozum: "Ko tu brēc uz Mani?"

10.21. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 21.oktobris

Tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu

10.20. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 20.oktobris

Ja kāds neatdzims ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!

10.19.Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai.

Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla. (Mt. 11:30)

10.18. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres, 18.oktobris

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam. (Ps. 1:1)

10.17. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 17.oktobris

Vai tev par sabiedroto būtu kļuvis ar nelaimi apdvests netaisna

10.16. Mārtiņa Lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai, 16.oktobris

Cīnieties ieiet pa šaurajaiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi

10.15. Mārtiņa lutera Svēto Rakstu apceres katrai dienai,15.oktobris

„Tavā rokā es nododu savu garu” (Ps 31:6)

Ja

Powered by WordPress